Klemmetsrud
Klemmetsrud garasje (Kg) har i skrivende stund innlosjert leddvognene av typen Volvo B10LA, MAN NG262 (de tidligere gule MAN-vognene) og noen MAN NG312. Single vogner finnes av type Volvo B10L, Volvo B7R (to vogner som kun går på linje 85 til Ulvøya), Volvo B10M (en reservevogn for Ulvøyavognene), MAN NL262, MAN NL263 og Scania. Sammenlignet med Alnabru ligger Kg landlig til og stedet er mest fotogent i morgensola. Da har en godt lys i fra riktig vinkel. Bussene fra Kg treffes på linjene 24, 28, 70 og 85, men fordi Ryen garasje ikke har eget verksted og vaskebane, skjer det en stadig utveksling av vogner mellom disse to garasjene. Vogner fra Ryen vaskes og tankes på Kg. Hvis en Ryenvogn må på verksted kjøres den til Kg og en "frisk" vogn tas fra Kg og kjøres til Ryen.


Copyright © Stein Manö. Oppdatert 27 august 2005