Alnabru,- verkstedet

Med en aldrende busspark er et godt utbygd og oppegående verksted livsviktig for å holde bussene i trafikk. Ettersom gamle Volvo B10R skiftes ut med nye MAN-vogner vil nok gradvis presset på verkstedet avta, men det er fortsatt langt fram. Og selv moderne busser trenger både rutinemessig ettersyn og småreparasjoner, så stille vil det neppe bli her i overskuelig fremtid.Her er det B10R 783 som gjør det busser åpenbart liker å gjøre når de er inne til ettersyn i verkstedhallen på Alnabru; svever oppunder taket. Bildet ble tatt i desember 2000.Internnummer 802 får ladet opp batteriene under kuldeperioden i slutten av desember 2000. I de verste kuldeperiodene er verkstedet bemannet døgnet rundt for å holde vognparken i full drift.


Internnummer 819 holder 769 med selskap på verkstedet en gang i november 2000. Da dette bildet ble tatt hadde 769 cirka to måneder igjen "å leve".


Volvo 821 er inne til ettersyn og er "parkert" i bekvem arbeidshøyde for å "mekke" på bussens motor og andre sentrale indre organer.


840 er inne til periodisk kontroll i smørehallen i februar 2001. Under sidevinduet ved førerplass står batteriluka på vid vegg.


Vogn 769 står klar for "siste avgang" på Alnabru, sydsiden, kvelden den 20.2.01. Noen uker tidligere fikk den en smell bak og det ble bestemt at den var moden for pensjon. Verkstedet demonterte alt som kunne brukes av reservedeler til andre busser før vogna ble hensatt på sydsiden. Slepet i retning skjærebrenneren gikk neste dag.


Vogn 833 stod inne på verkstedet kvelden den 28.3.01. Her med innsyn til Scania's 11-liters motor.


Volvo- og Scania-busser som står parkert uten frontplate er vanligvis blitt tauet inn av Sæther bilberging fordi de ikke har kunnet kjøre hjem for egen hjelp. På ettermiddagen den 21.5.01 stod 816 inne med blåst motor. Baksiden av bussen var lodden av sot.


På ettermiddagen mandag den 21.5.01stod buss 762 på verkstedet med plattfot venstre tvilling. Her blir det punkterte dekket skiftet.


Søndag den 8.7.01 var jeg morgenpikett på Alnabru. 06:15 ble jeg sendt ut for å bytte ut 835 som var ute på henting og stod tom for olje på bygrensa i Griniveien. Den hadde trolig slått nedi en fartsdump og "tatt" bånnpanna. Dette skjer lett med Scania hvis man kjører fortere enn i gangfart over fartsdumper. Som man ser rant oljen i en liten bekk ut av motoren.


I slik tilfeller er Sæther Auto god å kunne ringe til. På rekordtid dukket kranbilen opp og slepet til verkstedet på Alnabru kunne begynne.


I løpet av pikettvakten min om kvelden mandag den 23.1.06 måtte jeg ned på verkstedet en tur med noen mangelrapporter. Der fant jeg 493 som tydeligvis hadde skalla oppi et eller annet og fått høl i huet.


Mandag 23.1.06 stod 730 og hang med skiltet påverkstedet. For å komme til i fronten på disse vognene må en først brette ned skiltet. Bak skiltet får en tak i en vaier og når en drar i denne løses låsen som holder frontplata over støtfangeren ut, og plata kan vippes fram såen kan komme til f. eks. plastkanna med spylerveske. .


Her holder vogn 450 fra Ulven garasje oversikten over aktiviteten på verkstedet om kvelden onsdag den 22.2.06. Disse vognene går mye på 31E (ekspress).


Ja vi får jo håpe at forsikringen var betalt da trynet på 636 gikk til helsikke, etter identitetssifrene i ruta å dømme, som 20/12. Her står doningen i hvert fall på verkstedet og venter på en betydelig ansiktsløftning den 22.2.06. .


Det føltes litt rart å fotografere 843 på verkstedet om kvelden den 23.2.06. Ikke sånn å forstå at det er noe rart i at en Scania står på verkstedet, for det gjorde i gjennomsnitt 20% av bestanden til enhver tid da disse vognene var i vanlig drift, men rart i den forstand at disse vognene ble tatt ut av bruk på Alnabru for godt ved overgangen til ny plan i oktober 2005. Nå ble det igjen to vogner i noen uker etter dette og de gikk på servicelinjene, men så var det slutt. I det siste (jan-feb 2006) har det gått ekstraavganger på rute 54 i rushtiden og til den bruk har det kommet tilbake 5 vogner av denne typen. Og de må jo på verksted fra tid til annen. Så derfor..

Gå til 738 Home


Copyright © Stein Manö. Oppdatert 24 februar 2006