Mercedes Benz Cito


Mercedes Benz Cito er siste generasjon servicebuss hos Sporveisbussene. Fremdriften besørges av elektromotorer og vogna har bare to gir: framover og bakover. Strømmen produseres av en dieselmotor. Bussen styres av mye elektronikk med en del små "forsinkelser" her og der, noe som gjør den litt treg å kjøre. Motorrommet bak, er fullt helt opp til taket av motor, noe som gir bussen et forholdsvis høyt tyngdepunkt. Pass på i svinger.
En feil som kan oppstå fra tid til annet er at vogna "hopper ut" av gir,- dvs motoren går, men kraften overføres ikke til hjulene til tross for at girknappen er inne. Det eneste som hjelper er å stoppe motoren og å slå av strømmen (det vi kaller å "dødlegge" vogna helt), og så starte pånytt.
En annen ting man skal være oppmerksom på er at Cito'en er den eneste bussen hos Sporveisbussene hvor man kan slå av radioen. Dette skjer når man slår av strømmen. Når man slår på strømmen igjen forblir radioen av, inntil man har slått den på med "PÅ"-knappen på radioen. Det er den midtre knappen som er øverst på radioens frontpanel,- den eneste med belysning når radioen er AV.
Jeg regner Cito'en mer som raritet enn som buss, men den er unektelig lettere å komme fram med i en del servicelinje-kroker og -kriker enn, for eksempel en leddbuss.


Cito nummer 907 poserer villig for fotografen på Tveita lørdag den 26 mai, før den skal starte klokken 8:31 i rute 69 med kurs for Lutvann.


Dette "Citotreffet" fant sted på Tveita den 26.5 klokken 13:12. Servicerutene 64 og 61 møttes på dette tidspunktet. "Min" Cito, 69/4, har reguleringspause helt bakerst på stoppestedet.


Cito 901 på Holdeplassen Fjellhus kort før den setter kursen for Tveita lørdag den 28.7.01 klokken 09:03. Vogna gikk på servicelinje 64 som 64/4 denne dagen.


Her er 903 klar for utkjøring klokka 10:55 lørdag den 23.3.02. Vogna gikk som 61/2 denne dagen.

Gå til 738 Home

Copyright © Stein Manö, Oppdatert 27 august 2005