Karosserinummer MAN NL263 (Niederflur-Linienbus)


Internnummer Karosserinummer Kjennetegn
710
WMAA21ZZZ1R000521 DK 25710
711
WMAA21ZZZ1R000522 DK 25711
712
WMAA21ZZZ1R000523 DK 25712
713
WMAA21ZZZ1R000524 DK 25713
714
WMAA21ZZZ1R000525 DK 25714
715
WMAA21ZZZ1R000526 DK 25715
716
WMAA21ZZZ1R000527 DK 25716
717
WMAA21ZZZ1R000528 DK 25717
718
WMAA21ZZZ1R000529 DK 25718
719
WMAA21ZZZ1R000530 DK 25719
720
WMAA21ZZZ1R000531 DK 25720
721
WMAA21ZZZ1R000532 DK 25721
621
WMAA21ZZZ3R001106 DK 66905
622
WMAA21ZZZ3R001107 DK 66908
623
WMAA21ZZZ3R001108 DK 66901
624
WMAA21ZZZ3R001109 DK 66903
625
WMAA21ZZZ3R001110 DK 66897
626
WMAA21ZZZ3R001111 DK 66896
627
WMAA21ZZZ3R001112 DK 67033
628
WMAA21ZZZ3R001113 DK 67463
629
WMAA21ZZZ3R00114 DK 67464
630
WMAA21ZZZ3R00115 DK 67465
401
WMAA21ZZ75R001755 DK 88483
402
WMAA21ZZ34R001766 DK 88484
403
WMAA21ZZ54R001767 DK 88485
404
WMAA21ZZ74R001768 DK 88486
405
WMAA21ZZ64R001759 DK 88487
406
WMAA21ZZ24R001760 DK 88488
407
WMAA21ZZ54R001770 DK 88489
408
WMAA21ZZ55R001771 DK 88490
409
WMAA21ZZ14R001748 DK 88491
410
WMAA21ZZ34R001749 DK 88492
411
WMAA21ZZX4R001750 DK 88493
412
WMAA21ZZ95R001759 DK 88494
413
WMAA21ZZ94R001769 DK 88495
414
WMAA21ZZ44R001761 DK 88496
415
WMAA21ZZ64R001762 DK 88497
416
WMAA21ZZX4R001764 DK 88498
474
WMAA21ZZ25R002392 DL21143
475
WMAA21ZZ45R002393 DL21195
476
WMAA21ZZ65R002394 DL21137
477
WMAA21ZZ85R002395 DL21141
478
WMAA21ZZX5R002396 DL21140
479
WMAA21ZZ15R002397 DL21207
480
WMAA21ZZ35R002398 DL21138
481
WMAA21ZZ85R002399 DL21110
482
WMAA21ZZ85R002400 DL21139
483
WMAA21ZZX5R002401 DL21142
484
WMAA21ZZ15R002402 DL21136
485
WMAA21ZZ35R002403 DL21144
486
WMAA21ZZ55R002404 DL21197
487
WMAA21ZZ75R002405 DL21196
488
WMAA21ZZ95R002406 DL21183
489
WMAA21ZZ05R002407 DL21193
490
WMAA21ZZ25R002408 DL21192
491
WMAA21ZZ45R002409 DL21191
492
WMAA21ZZ05R002410 DL21189
493
WMAA21ZZ25R002411 DL21190
494
WMAA21ZZ45R002412 DL21186
495
WMAA21ZZ65R002413 DL21112
496
WMAA21ZZ85R002414 DL21109
497
WMAA21ZZX5R002415 DL21107
498
WMAA21ZZ15R002416 DL21108
499
WMAA21ZZ35R002417 DL21111
500
WMAA21ZZ55R002418 DL21194
501
WMAA21ZZ25R002419 DL21561
502
WMAA21ZZ35R002420 DL21198
503
WMAA21ZZ55R002421 DL21199
504
WMAA21ZZ75R002422 DL21206
505
WMAA21ZZ95R002423 DL21184
506
WMAA21ZZ05R002424 DL21185

Tabellen er sortert etter vognnummer og i hvilken rekkefølge vognene kom i trafikk.
710-721 dukket opp sommeren 2001 og står derfor før 600-vognene. Den første serien har luftkondisjonering på førerplass og har derfor den sedvanlige "kassa" på taket i front. 600-vognene har luftkondisjonering i hele kupéen. Disse har er lengre oppbygg (pukkel) midt på taket. Nyeste karosseri (type City's Lion) har nummer fra og med 474. Vongner med 400- og 500-nummer kjører for Nexus.

Gå til 738 Home


Copyright © Stein Manö. Oppdatert 29 november 2005