Karosserinummer Scania OmniCity


Internnummer Karosserinummer Kjennetegn
587
SZAN4X20000552240 LJ 31166
588
SZAN4X20000552241 LJ 31167
589
SZAN4X20000552242 LJ 31168
590
SZAN4X20000552243 LJ 31169
591
SZAN4X20000552244 LJ 31170
592
SZAN4X20000552245 LJ 31171
593
SZAN4X20000552246 LJ 31172
594
SZAN4X20000552247 LJ 31173
595
SZAN4X20000552248 LJ 31174
596
SZAN4X20001860269 LJ 31175
597
SZAN4X20001860278 LJ 31176
598
SZAN4X20001860271 LJ 31177
599
SZAN4X20001860328 LJ 31178
600
SZAN4X20001860329 LJ 31179
601
SZAN4X20001860332 LJ 31182
602
SZAN4X20001860331 LJ 31181
603
SZAN4X20001860330 LJ 31180
604
SZAN4X20001860336 LJ 31183
605
SZAN4X20001860337 LJ 31184
606
SZAN4X20001860338 LJ 31185


Disse vognene dukket opp uke 13 år 2008, like før det nye Sentrumanbudet trådte i kraft. Disse vognene gikk først på rute 21 og senere på rute 34. De gikk på på bioetanol, men forlot vognparken på slutten av 2015

Gå til 738 Home


Copyright © Stein Manö. Oppdatert 2 oktober 2018