738 Acnowledgement


Ingenting kan vokse i et vakuum. Dette gjelder også hjemmesider på internett.

Jeg vil gjerne takke:

Finn Bjørklid, for et utall av tips og gode råd, som fikk meg igang igjen hver gang jeg stod fast.

Kirsten Gram, for å ha latt meg bruke utstyr til å overføre dias til digitale fotos og for å ha timet lunchen sin samtidig med min slik at jeg kunne slippe til diascanneren i tiden før jeg fikk meg eget utstyr.

Jeg vil også takke foresatte og kolleger i Sporveisbussene for deres tilnærmet uendelige tolmodighet og toleranse, som har gjordt det mulig for meg å holde på.

Takk skal dere ha alle sammen.


Gå til 738 Home