Inntrykk fra Sør-Afrika


23,5 kb jpeg-format
I oktober 1992 ble jeg sendt til Sør-Afrika for å delta i en målekampanje på røykgass fra savannebranner (det er mye rart en kan drive med for å betale husleia skjønner'u). Første stopp på turen var Johannesburg, eller Jo'burg som de sier der. Førsteinntrykket tilsvarte det man får i en amerikansk storby (nesten). Et interessant trekk var at det brukes dobbeltdekkere som bybusser.


23,5 kb jpeg-format
Såvidt jeg kunne se var vognene av type Mercedes alle sammen. Men det er godt mulig at de var produsert i Sør-Afrika. Mange års restriksjoner på handel med Sør-Afrika på grunn av apartheid, gjorde at sørafrikanerne var tvunget til å lage det meste selv. De fleste japanske bilmerker, VW, Mercedes og Ford hadde fabrikker i landet.

23,5 kb jpeg-format
Denne vogna i rute 44 er påvei til Braamfontein. Ordet "fontein" betyr kilde på afrikaans og Braamfontein må ha vært et viktig vannhull engang i tiden. 1992 var det andre året med tørke i Sør-Afrika og det fantes nesten ikke en flekk igjen med vanlig gress. Bare tørr rødlig jord.


23,5 kb jpeg-format
I et land som er tørt og som har begrenset tilgang til industriprodukter, har biler en tendes til å bli holdt igang lenger enn her til lands, selv om den norske bilparken heller ikke er den yngste. På grunn av det tørre innlandsklimaet ruster ikke bilene. De holder lenge, selv om mekaniske deler må skiftes ut selvfølgelig. Gatene i Jo'burg så ut som et bilmuseum og doninger som denne Borgvarden var ikke noe særsyn. En sørafrikansk kollega fortalte at han kjørte en folkevogn boble fra 1960. Bilen gikk fortsatt bra, men den gikk med den tredje motoren.


Gå til 738 Home


Copyright © Stein Manö. Oppdatert 7 juli 2004