C90

Well, jeg innser at det for en som ikke selv kjører buss ikke nødvendigvis er intuitivt evident hva i huleste en C90 er så jeg skal beskrive kort hva dette er for noe. En C90 er en liten computer som befinner seg på dashbordet. Hvis du har lyst til å se nærmere på C90'en i buss 850 kan du klikke her. Den øverste delen består av et display som viser hvilken buss du kjører, hva neste stoppested heter, avstanden (i meter) til neste stoppested, og hvordan du ligger an i forhold til rutetiden. Den styrer også dato og tid for stemplingsautomaten. Den kjenner hele rutenettet og vet når bussen skal gå fra de forskjellige stoppestedene, den vet avstanden mellom stoppestedene, den måler hvor mange meter fra endeholdeplass du har kjørt og den kan klokka. Derfor vet den om du er i rute, om du er forsinket og i tilfelle hvor mange minutter forsinket du er. Det hele er basert på at man forteller C90'en hvilken vogn i ruten den sitter i, noe som man slår inn på tastaturet som sees på bildet under diplayet. Dermed går det hele mer eller mindre av seg selv. Siden instrumentet vet hvor bussen skal styrer den også skiltingen av bussen, noe som er svært praktisk. Unntaksvis må man skilte manuelt, noe som også gjøres via C90-tastaturet. Nederst på bildet ser man radioen, som ikke har noe med C90'en å gjøre. Den var bare der og kom derfor med på bildet. Slik er det.

Copyright © 2001 Stein Manö, Oppdatert 1. Mai 2001